A szállásguru.huWEBOLDAL ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen vásárlási feltételek (a továbbiakban: Vásárlási Feltételek) a Szállás és Utazás Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a honlapot látogató, és a szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó (a továbbiakban: Vásárló) (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Fél vagy Felek) között jön létre.

A Szállás és Utazás Kft., mint a foglalas.szallasguru.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője, a Honlapon szereplő, saját szolgáltatását garantáló szálláshely és egyéb szolgáltató (továbbiakban: Partner) vonatkozásában, a Partnerekkel kötött kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján, a Vásárló részére szállásfoglalásukat és egyéb vásárlásukat segítő, közvetítői tevékenységet folytat.

Ha valamelyik ajánlatot jónak találod, bátran küldd tovább ismerőseidnek is. Minél többen vagyunk, annál nagyobb kedvezményeket és annál több rendkívüli ajánlatot fogunk kapni, melyeket te is kihasználhatsz.

A Szolgáltató és a Partner közötti Megállapodás egyik kiemelt célja, hogy a Szolgáltató a vele kapcsolatba kerülő Vásárló részére, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló valamennyi Partner szolgáltatásai vonatkozásában bizonyos egyező, általános feltételeket tudjon garantálni. Ennek érdekében, a Partner a Megállapodásban vállalta, hogy a közte és a szolgáltatásait igénybe vevő Vásárló között az alábbiakban leírtak szerint létrejövő Partneri vagy egyéb adásvételi/szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) létrejöttére, tartalmára, a szerződésszegésre és a jogviszony megszűnésére vonatkozó Vásárlási feltételeket magára nézve az alábbi pontokban meghatározottak szerint kötelezőnek fogadja el. Ezen Szolgáltatási szerződés tartalmát meghatározó Vásárlási feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azáltal válnak a Vásárló által, illetve vele szemben érvényesíthetővé, hogy a Szolgáltató honlapjait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, különösen annak 4. §. és 5. §-ában előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően alakítja ki – így a Vásárlási feltételeket, beleértve azok természetét is megfelelően közzéteszi –, továbbá a IV. pontban részletezetteknek megfelelően a véglegesítés megtörténik, és így a Szolgáltatási szerződés létrejön. Az így létrejövő Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Szolgáltató és a Vásárló között kizárólag a Vásárló mindenkori foglalásait elősegítő, Vásárló adatai e célból történő kezelését lehetővé tevő közvetítői keret-megbízási szerződés jön létre.

Jelen Vásárlási Feltételek legfrissebb változata a Honlap nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Vásárlási Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Vásárlási Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Honlap használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Szállás és Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Szállás és Utazás Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Iroda címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Cégjegyzékszáma: 05-09-031669
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26695015-2-05
Telefonszáma: +36 30 344 2003
E-mail címe: info@szallasguru.hu
Honlapja: foglalas.szallasguru.hu

Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: ZeroTime Services Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.
Cégjegyzékszám: 13-09-147733
Adószám: 23386031-2-13
E-mail cím: info@zerotimeservices.com

II. A HONLAP LÉNYEGE ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A Szállásguru olyan közvetítő Honlap, amely naponta többféle, elsősorban utazási ajánlatot kínál eladásra. Az utazási ajánlatok (Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon megadott időkorlát mellett. A Honlapon lehetőség van a készlet erejéig, a megadott időkorláton belül a termék megvásárlására.

A Honlap használatához és a Honlapon történő foglaláshoz regisztrációra nincs szükség. A Honlap használata önmagában a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a Honlap nyitólapján elhelyezett adatkezelés link alatt érhető el.

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén teszi lehetővé a Honlap használatát: a) a Honlap kizárólag a hatályos jogszabályi keretek, jelen Vásárlási Feltételek betartása mellett illetve harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható b) tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy veszélyeztetheti a Honlap működtetését c) a Honlap keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett Vásárló előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap keretein kívül.

III. ALAPFOGALMAK

Termék: meghatározott éjszakára és főre szóló utazási / szálláshely szolgáltatási ajánlat, illetőleg egyéb utazási termék, amely olyan konkrétan meghatározott szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek igénybe vehetők a Vásárló által.

Akciós ár: a Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a vásárlás után.

Ajánlat érvényessége: az ajánlat lejáratáig a Honlapon feltüntetett hátralévő idő.

Készlet: a Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.

Eredeti ár: a Termék összeállításának időpontjában a Terméket eladásra kínáló Partner listaáraiból összeállított bruttó piaci ár, vagy az Interneten az adott időszakban megtalálható legmagasabb fogyasztói ár

IV. VÁSÁRLÁS MENETE

1. A Honlapon történő rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit és tisztában van a rendelés menetével.

1.1. A Termék kiválasztása:
A Termék kiválasztása a listaoldalakon a Megnézem, a Termék adatlapján (ahol a Termékről képek és további információk vannak megjelenítve) a Megveszem gombra kattintással történik meg. A Termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkezni, ha azonban regisztrál, akkor ezt csak egy alkalommal szükséges megtennie, majd azt követően a megadott felhasználónévvel és jelszóval bármikor be tud lépni a rendszerbe, és kényelmesebben vásárolhat. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is.

1.2. Megrendelés adatlap kitöltése:
A Termékhez tartozó Megrendelés adatlap kitöltésekor az alábbi adatokat kell megadnia a Vásárlónak:
a) Családi és utónév, e-mail elérhetőség, telefonszám és lakcím
b) Vásárolt termék mennyisége: itt választhatja ki az adott Termékből hány darabot kíván vásárolni
c) Kiegészítők: itt választhat ki egyéb kiegészítőket az adott Termékhez, pl.: hétvégi felhasználás, gyermek elhelyezése vagy éjszaka hosszabbítás
d) Fizetési mód kiválasztása: itt választhatja ki a fizetés módját, mely lehet átutalás, OTP SZÉP kártya, MBH SZÉP kártya, K&H SZÉP kártya vagy bankkártyás fizetés
e) Annak megjelölése, hogy a Terméket ajándékba kívánja adni a Vásárló harmadik személynek.

1.3. Vásárlás:
A Termék megrendelésének véglegesítése a Megrendelés adatlap alján a Megveszem gombra kattintással történik meg. Előtte minden esetben el kell fogadnia a Vásárlónak a Vásárlási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot. Ekkor a vásárlás befejezettnek tekinthető, és a Vásárló e-mailben kap értesítést vásárlásáról, a Felek között a szerződés ekkor jön létre. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a Vásárló minden adatot a Megrendelés adatlapon hiánytalanul kitöltött. A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Vásárló által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség a Vásárlót terheli. A Vásárlónak az adatbeviteli hibák javítására a Termék megrendelésének véglegesítése, azaz a Megveszem gombra kattintás előtt van lehetősége. Az így létrejövő szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony, mely szerződés írásba foglaltnak minősül, iktatásra nem kerül a Szolgáltató által. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. A Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt Terméket a Termék adatlapján szereplő fizetési feltételeknek megfelelően a Szolgáltató által közvetve vagy közvetlenül a Partnernek kifizeti. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vásárlás meghiúsul.

V. AJÁNDÉKUTALVÁNY EGYEDI JELLEMZŐI

A különböző értékű címletekben megvásárolható Ajándékutalvány készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősül. Természetéből fakadóan készpénzre át nem váltható, ezáltal kisebb értékű termékre való beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik.

Felhasználható a kiállítástól számított egy éven keresztül a Szállásguru weboldal utazási ajánlatainak megvásárlásakor.

Felhasználás módja: a Honlapon történő megrendeléskor az ”Ajándékutalványt beváltok” mezőbe kell beírni az Ajándékutalvány sorszámát, majd a „Beváltom” gombra kattintani. Egy vásárláskor több Ajándék utalvány is felhasználható. Ha a beváltott Ajándékutalvány(ok) értéke meghaladja a vásárolt ajánlat összértékét, akkor a különbözet elveszik.

Az utalvány az érvényességi időn belül használható fel, de akár későbbi időpontra szóló utazások foglalására is. Egy Ajándékutalvány csak egyszer használható fel.

VI. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vásárló Termék átvételének (a Terméket tartalmazó e-mail megadott e-mail címre történő beérkezésének) napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható. A Vásárló a szerződéskötés és a Termék átvétele (a Terméket tartalmazó e-mail megadott e-mail címre történő beérkezése) között is gyakorolhatja az elállási jogát. Amennyiben a teljesítés megkezdődött a fenti határidőn belül felmondási jog illeti meg. Amennyiben a felmondási jogát a Vásárló a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, úgy köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató illetve a Partner haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató illetve a Partner a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató illetve a Partner a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Vásárló az elállási, illetve felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő elküldésével. Írásbeli elállás esetén az erről szóló nyilatkozatot elegendő 14 napon belül elküldeni.

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, GARANCIA

A Szolgáltató a Termékeket a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára. A Partnerekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott Terméket az adott Partner köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig kártérítésre kötelezhető.

A Partner a Vásárlási Feltételekből eredő bármely kötelezettségének megszegéséért (pl.: kínálati felület aktualizálásának elmaradása, szálláshely állapotának vagy egyéb szolgáltatásnak a hibája, csődhelyzet) a harmadik személyek, illetve a Vásárló irányába kizárólagosan felel, a Vásárló ezzel összefüggésben keletkezett kártérítési igényét kizárólag közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, ezért az Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

VIII. SZERZŐI JOGI VÉDELEM ÉS ADATVÉDELEM

A Honlapon megjelenő anyagok, adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. § -62.§, 84/A. § alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén e törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag a Szolgáltatóval felhasználói szerződés alapján lehetséges.

A Szolgáltató a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) alapján bizalmasan kezeli, a Vásárló beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. A Vásárlóról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel a Szolgáltató, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával járul hozzá. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után a Szolgáltató a vele kapcsolatban álló Partner számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja.

A Vásárlók a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a Honlapon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Vásárló nevét a Honlapján közzétenni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult a Vásárlási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Honlap használata a Változási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.

Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni.

A Vásárló szóbeli és írásbeli panasszal is élhet a Szolgáltató felé, továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül. Ezek részletes tájékoztatóját és a panasz kivizsgálásától szóló információkat a Panaszkezelés menüpont alatt találja meg.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik – hatáskörtől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.

A Felek közötti szerződésre jelen Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Vásárló a Vásárlási Feltételek rendelkezéseit – valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt - a Partnerrel és megfelelő alkalmazásával a Szolgáltatóval szemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.